Regionsforsamling

Indkaldelse Regionsforsamling i Dansk Landrover Klub NVSJ. Søndag d. 22-02-2015

Kl.11.00 på Smakkerup Kro, Ærtebjergvej 8, 4400 Kalundborg.

Forslag til behandling på regionsforsamlingen sendes til regionsleder Jens Modin inden 15-01-2015.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 1. valg af dirigent
 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling
 6. Regionsledelsens beretning
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg
 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen

10a. Indkomne forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne

 1. Behandling af dispersionssager til godkendelse af Hovedbestyrelsen
 2. Valg af medlemmer til Regionsledelsen
 3. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en et årig periode.
 4. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et- årig periode
 5. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktør
 6. Valg/udpegning af medlemmer til specieludvalg
 7. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode
 8. Eventuelt

Regionen er vært ved et måltid mad, dog skal dem der ønsker at deltage i spisningen tilmelde sig til

Kasser Jørgen Lund 40 83 55 14 eller lund@trikohl.dk inden den 13-2-15,

Drikkevarer er for egen regning og skal købes på stedet.

 

Dette indlæg blev udgivet i Afholdte arrangementer. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar