Bestyrelsen

Regionsleder  : Jens Modin                 1833  tlf. 40 12 20 52   mail: tatra@live.dk

Sekretær        : Morten Flittner           9410  tlf. 41 60 13 55   mail: Morten.flittner@gmail.com

Kasserer         : Jesper Larsen              8164  tlf. 42 78 19 81   mail: larsensdaekservice@gmail.com

Bes.Medlem 1: Peter Jørgensen           0003   tlf. 40 74 30 79  mail:malacca@privat.dk
Bes.Medlem 2: Nils Marcussen            7827   tlf. 30 89 51 52  mail: suni@privat.dk
Suppleant 1   : Per Bærentzen             0005
Suppleant 2   : John Olsen                   1093

Regionsrevisor 1: Kirsten Jørgensen     0003
Regionsrevisor 2: Erik Kehlet                0460
Suppleant 1       : Rene Davidoff           6283
Suppleant 2       : Ingrid Bærentsen      0005

Teltmand : Jens Modin

IT              : Morten Flittner 9410, Jesper Larsen 8164