Referat Regionsforsamling 2016

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Referat af Regionsforsamling d. 19/2-2017

Fremmødte: Jørgen Lund, Peter Jørgensen, Jens, Ingrid, Arnth, AneGrethe, Grethe Lise, Erik, Jørgen Rzenno, John, Elsebeth, Jonny, Mette, Rene, Gitte, Per, Alex, Lone, 1, Jonas, Dorthe, Peter Lund, Anette

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jørgen Lund er valgt
2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede
14 stemmeberettigede medlemsnumre.
3. Valg af stemmetællere
Per Bærentzen og Erik Kehlet.
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden er godkendt.
5. Godkendelse af referat fra sidste regionsforsamling
Referat er godkendt.
6. Regionslederens beretning
Ved Jens Modin
Året gang i Landrover klubben 2016.
1. Nytårstur ved John og Elsebeth 1093. Vi mødtes ved Antvorskov ruin D. 3 Januar. Turen var vel planlagt ca. 50 km lang. Vi endte ved Næsbybro på Kongsgård hvor der var kaffe og kage samt husly.
2. Den 6. februar Regionsforsamling Kl. 1400. På Dønneland i den gamle stald med god varme fra brændeovnen. Ny bestyrelse sammensat. Leder mig selv. Kasserer Jørgen Lund. Sekretær Mette Jacobsen. Bestyrelsesmedlemmer Peter Jørgensen og Jonny Jacobsen .
3. Den 20. marts kl.11 Intro for nye medlemmer samt teori til grønt bevis, gennemgang af Landrover i værksted
4. Grønt bevis 4 nye medlemmer bestod også blev der kørt trial. Med pauser ind imellem med kaffe og kage. Vi startede med gril. Godt vejr på dagen. Lørdag den 9. april i Sørens grusgrav.
5. Søndag den 24. april Swap meet i Holbæk Andelslandsby. husker der var meget sne på hjemturen.
6. Forårs træf på Dønneland den 5. 6. og 7. maj der blev kørt terræn og Greenlaning
7. Midsommer hos Klaus i skoven der blev kørt trial, frikørsel, drukket kaffe og grillet under åben himmel. Tak til Klaus.d.17,18 og 19 Juni
8. Uge 30 LA 40 års jubilæum landstræf hvor vi havde stor succes. Vi var heldige med vejret. Klap på skulderen til os selv.
9. GPS. D. 28 August ( vi var ikke så mange) det er en god tur.
10. den 17. september stumpemarked hos Panzer museet.
11. Løvfaldstur jubilæum, med spisning den 22. oktober. Tak til Jonny og Mette for en god tur. Vejret var Landrover vejr
12. Den 5. november trial sammen med syd. Syd kom med et postløb som de stod for, bag efter grill, kaffe og kage. En god dag trods meget regn.
13. D. 19 November værkstedsdag på Dønneland flere biler på liften og god stemning.
14. Den 10. december. Jule tur ca. 15 Landrovere plus et par stykker til af fremmed herkomst. Turen var vel planlagt af Peter Jørgensen som gik til spidsen af Asnæs. Jule middagen blev indtaget i Svallerup forsamlings hus med Grønlangkål med Hamburgerryg og brunekartofler dessert risalamande og mandel gave. Bagefter pakke leg .
15. Slut det var et godt år for nordvest SJ. PT er vi 101 medlemmer

7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Se vedlagte budget.
regnskabet er godkendt
8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
Se bilag nr. 3.
9. Orientering fra nedsatte specialudvalg
It udvalg v. Henrik Jørgensen ( er stoppet)
Friluftsrådet v. Kurt Juhl 7143 er ikke til stede
Biblioteket v. Elsebeth Møller 1093 – tilbyder udlån til vores nye medlemmer. Har haft to udlån på de seneste 5 år.
10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen til godkendelse.
Se vedlagte bilag
1. kan ikke stemmes om
2. 0 for – 10 imod – 4 blank
3. 12 for – 1 imod – 1 blank
4. 0 for – 12 imod – 2 blank
5. 12 for – 0 imod – 2 blank
6. 0 for – 12 imod – 2 blank
7. 13 for – 1 imod – 0 blank
8. 14 for – 0 imod – 0 blank
9. 1 for – 9 imod – 4 blank
10. 14 for – 0 imod – 0 blank
10a. Indkommende forslag fra regionsledelsen og medlemmerne
Der er ikke indkommet nogen forslag.
11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen
0003 Peter Jørgensen er på valg, han er genvalgt som bestyrelsesmedlem
1833 Jens Modin er på valg, han er genvalgt som regionsformand

12. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en etårig periode
0005 Per Bærentzen er på valg, han er genvalgt
1833 Anette Skovlund er på valg, hun stiller ikke op igen. 6283 Rene Davidoff er valgt for en et årig periode.
13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse til Landsrådet for en etårigt periode
1. delegerede Jørgen Lund
2. delegerede Jonas Hansen
Suppleanter
1. Jonny Jacobsen
2. Arnth Jørgensen

14. Godkendelse af regionsledelsens valg af Chefinstruktør
6694 Jonny Jacobsen er godkendt som chefinstruktør
15. Valg af medlemmer til specieludvalg
Telt – Jens Modin – genvalgt
Arbejdsudvalg – alle
Friluftsudvalget – Kurt Juhl er slettet på posten og den står nu ubesat
IT-udvalget – Henrik Jørgensen er trådt ud. AneGrethe er hjælper. Anders Madsen 9189 står som hjælper i samarbejde med Jens Modin
Instruktører – 1093, John Olsen
4587, Peter Lund
6365, Jonas Hansen
6366, Jørgen Lund
1833, Jens Modin
16. Valg af to regionsrevisorer og to suppleanter for en etårig periode
Revisorer – 0003, Kirsten Nielsen
0460, Erik Kehlet
Suppleanter – 0003, Ingrid Bærentzen
6283, Rene Davidoff
17. Eventuelt.
Hjemmeside – Rene Davidoff vil gerne være chef-web-master. Vi sender ham på kursus på regionens regning.
Ønsker til arrangementer i 2017:
Trial- konkurrence
Stumpe/loppemarked ved Peter Lund

Mødet er hævet KL 17.15
Underskrifter
Regionsformand Jens Modin
Sekretær Mette Jacobsen
Kasserer Jørgen Lund
Bestyrelsesmedlem Peter Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Jonny Jacobsen[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skriv et svar