Referat Regionalforsamling 2022

Dansk Landrover-Klub Region Nordvestsjælland.
Regionalforsamling d. 19/02-2022. Urhøj Campingplads. 4400 Kalundborg
Tilstede:
0005 Per og Ingrid, 9410 Morten, 6366 Jørgen og Ane Grethe, 6365 Jonas og Dorthe, 0003 Peter og,
7827 Nils og Susanne, 1833 Jens og Anette, 8164 Jesper, 4994 Vagn Z Nielsen, 10090 Emil Olsen,4587
Peter Lund Olsen,10121 Alan Mohr, 10083 Emil Rasmussen, o460 Erik og Grete Lise Kehlet, 9615 Alex
Fielskov,

 1. Vedr. valg af dirigent.
  Jørgen Lund valgt, på trods af at han, i sin egenskab af kasserer i bestyrelsen ikke må, men
  da der ikke var andre der stillede op til dirigentposten, blev han valgt.
 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.
  Grundet at medlemslisten ikke var ajourført af HB var vi ikke i stand til at se om folk havde
  betalt kontingent for 2022 og kun 3 kunne fremvise kvittering
  Forsamlingen blev enig om at vi måtte stole på at folk havde betalt til tiden.
  Stemme berettigede: 15 medlemsnumre

Ikke stemmeberettigede: 6

 1. Valg af stemmetællere.
  0005 Per Bærentsen
  0460 Erik Kehlet
 2. Godkendelse af dagsorden.
  JL oplyser at indkaldelsen var kommet i Oasen nr. 1-2022 og i kalenderen 28-12-21 samt
  den stod også på vores hjemme sidde og på facebooke.
  Godkendt.
 3. Godkendelse af referat fra sidste regionsforsamling.
  Referatet ligger i den sorte bjælke nederst på vores hjemmeside
  Referatet: Godkendt
 4. Regionsledelsens beretning v/ Jens Modin 1833.
  Året gang i Landrover klubben 2021.
  Januar og februar ingen arrangementer pga. Coronavirus
  14/3-21 Forårsmønstring af biler på Dønneland. Brunsviger og kaffe. Godt besøgt. Lidt kørsel blev det
  også til.
  28/3 Tulipan løb hver for sig ved Nils og Susanne. Start ved indkørslen til Urhøj Camping og sluttede
  med grill på Rørvej. Ca. 10 biler.
  7-9/5 Weekend hos Nils og Susanne til grill og hygge. Lørdag var der Gymkhana og en lille køretur til
  ishus. Lørdag var godt besøgt. Søndag pakke sammen dag og tak for denne gang.
  30/5 Teknik dag på Dønneland, intet fremmøde af interesserede. Kun bestyrelse og en fra reg. Øst
  mødte.

6/6 Regionsforsamling lidt sent pga. korona
18-21 /6 Midsommer træf i skoven hos Klaus. En meget varm sommerdag. fri kørsel i skoven. lørdag
aften helstegt gris som Jonas stod for. Tak for det kunne godt blive en tradition.ca. 25 til spisning
lørdag aften

23/6 Sct. Hans på Dønneland med bål og grill
24/7 Landsarrangement hos vestjyderne
Landsråd søndag d. 22/8 i Middelfart
23/9 besøg hos Glad foredrag om den ny Defender ved Jacob. Per fortalte om hans næsten 50 år med
Landrover og hvordan det hele begyndte.
23/10 Løvfaldsløb ved Susanne og Nils Marcussen. Et vel tilrettelagt løb med passende kilometer.
aftensmad i Nils`s værksted, ca. 15 personer
6/11 Tur til Møns klint ved Jesper og Marlene. Tre biler var af sted
20/11 skulle vi havde været på glatbane men ikke nok tilmelding
20/11 Trial i grusgraven ved Bregninge. Seks biler mødte op. Der blev bygget to baner som blev kørt
begge veje. Vi sluttede med grill
jule turen blev ikke til noget pga. Corona. Så den må vi have til gode

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  Se vedlagt regnskab
  Godkendt
 2. Kassereren fremlægger budget for indeværende år.
  Vedlagt budget
  Godkendt
 3. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
  -It-udvalg: 8164 Jesper Larsen har overtaget efter 9410 Morten.
  Friluftsrådet: 7827 Nils gav en opdatering om hvad der foregik.
  .
  Biblioteket – Elsebeth Møller 1093, har opdateret biblioteket og lagt det i en dertil indrettet
  plastikkasse. Det har ikke været udlån i 2021
 4. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.
  Ib Hammer Klubbutikken: Efter en længer snak var afstemningen
  10 imod
  2 for
  3 ved ikke
  Nye Vedtægter: De fremsendte vedtægter fra HB er fyldt med fejl.
  Efter en længer snak blev man enige om, at man ikke kunne behandle dem, da de
  vedtægter der var udsendt fra HB ikke var redigeret efter halvvejsmødet, ifølge dem der var
  derover samt der manglede hver anden side i vedtægterne, som var uddelt, så vi var nød til at
  give mandat til de 3 delegerede.
  10 a. Indkommende forslag fra medlemmer i Regionen.

Ingen

 1. Valg af medlemmer til regionsledelsen.

På valg er kasser 6366 Jørgen Lund modtager ikke genvalg.
Ny kasser 8164 Jesper Larsen
På valg er 9410 Morten Flittner modtager genvalg.

Valgt

 1. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en etårig periode.
  0005 Per Bærentsen
  4994 Vagn Z. Nielsen
 2. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse til landsråd.
  8164 Jesper Larsen
  7827 Nils Marcussen
  Suppleanter til landsråd
  Jonas Hansen 6365
  Jørgen Lund 6366
 3. Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktør.
  9410 Morten Flittner
 4. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
  Telt – Jens Modin 1833– Genvalgt
  It-udvalg – 8164 Jesper Larsen – Genvalgt
  Friluftsrådet, 7827 Nils Marcussen – Genvalgt

Instruktører:
4587 Peter Lund
6365 Jonas Hansen
6366 Jørgen Lund
1833 Jens Modin
0493 John Olsen
0003 Peter Jørgensen
7827 Nils Marcussen

 1. Valg af to regions revisorer og to suppleanter for en etårig periode.
  0005 Ingrid Bærentzen
  0460 Erik Kehlet
  Suppleanter:
  4994 Vagn Z Nielsen
  6366 Jørgen Lund
 2. Eventuelt.:
  Regionalforsamlingen er afsluttet kl. 16,00

Kalundborg den 23-02-2022
Dirigent: Sekretær:
6366 Jørgen Lund 9410 Morten Flittner

Udgivet i Kommende arrangementer, Referat | Kommentarer lukket til Referat Regionalforsamling 2022

Referat regionalforsamling 2022/1

Udgivet i Referat | Kommentarer lukket til Referat regionalforsamling 2022/1

Referat regionalforsamling 2022

kommentar

Udgivet i Referat | Kommentarer lukket til Referat regionalforsamling 2022

Stumpemarked

Jag har valgt at bruge den ene stald til stumpe marked hver 4. uge over det næste år.

Meningen er skabe et sted for salg, bytte køb på alle datoer eller bare enkelte datoer. Der er ingen krav.

Lige nu er er der stumper til Serie III, Defender og Discovery.

Der er lygter, motorer, turbo, dyser, lygter, rock slides, instrumenter osv.

Stumper der ikke er solgt eller byttet på en dag kan blive liggende aflåst til senere daoter eller de kan medbringes hver gang.

Adressen er: Åmosevej 66, Stoustrupgaard, 4450 Jyderup

Udgivet i Kommende arrangementer | Kommentarer lukket til Stumpemarked

Referat Regionalforsamling 2022

Udgivet i Aktuelt for medlemmer, Artikler | Skriv en kommentar

Regnskab 2022

Udgivet i Aktuelt for medlemmer, Artikler | Skriv en kommentar

Regnskab 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat Regionsforsamling 2021

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat Regionalforsamling 2020

Dansk Landrover-Klub Region Nordvestsjælland.
Regionsforsamling d. 9/2-2020. Dønneland 1. 4400 Kalundborg
Tilstede:
0005 Per og Ingrid, 9410 Morten, 6366 Jørgen og Ane Grethe, 6365 Jonas og Dorthe, 1093 John og
Elsebeth, 0003 Peter og Kirsten, 7827 Nils og Susanne, 1833 Jens og Anette, 8164 Marlene og Jesper,
6283 Gitte og Rene, 2042 Jørgen Larsen , 4994 Vagn Z Nielsen , 6719 Jens Zakarias Nielsen ,7394
Søren Berg ,9949 Charlotte Berg

 1. Vedr. valg af dirigent.
  Jørgen Lund valgt, på trods af at han, i sin egenskab af kasserer i bestyrelsen ikke må,
  men da der ikke var andre der stillede op til dirigentposten blev han valgt.
 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.
  Stemme berettigede: 15 medlemsnumre
  Ikke stemmeberettigede: 9
 3. Valg af stemmetællere.
  0005 Per Bærentsen
  1833 Annette Skovlund
 4. Godkendelse af dagsorden.
  JL oplyser at indkaldelsen var kommet i Oasen, nr. 6. 2019 og i nummer 1. 2020 samt den
  stod også på vores at hjemmesidde og på facebook.
  Behandling af Dispensationssager Punkt 11 i den udsendte dagsorden findes ikke mere.
  Godkendt.
 5. Godkendelse af referat fra sidste regionsforsamling.
  Referatet ligger kun halvt ( 1 til 10A ) ( 11 til 18 ) mangler på vores hjemmesiden, det kan
  desværre ikke rettes.
  Referatet : Godkendt
 6. Regionsledelsens beretning v/ Jens Modin 1833.
  Året gang i Landrover klubben 2019.
 7. Nytårs turen d. 8/1-2019 ved Niels Marcussen og frue.
  Turen startede ved kasernen i Slagelse
  Hvor vi kørte i skov og mark til kirken i Finderup. Der var der kaffe og kage.
  Turen forsatte ud til Reersø hvor vi sluttede hjemme hos Marcussen til bål boblevand og
  kranskage
 8. D.9/2-2019 Regionsforsamling på Dønneland . 12 stemmeberettiget og ca. 22 til spisning
  bagefter. Klubben var vært med smørebrød øl og vand
 9. D.9/3 Klubdag med div. Program. Der var teori til grønt bevis ved Jonny Jacobsen foredrag om
  led lys og solceller v. Poul Nielsen Just. af CB radio Jan som Peter Jørgensen havde hyret ind. En
  bil på liften. Grill pølser og kage . kaffe hele dagen.
 10. D.23/3 stumpe marked hos Glad. Med stort fremmøde
 11. D.7/4 Trial med grill i grusgraven i Igelsø6. D. 27/4 forsommer træf på Reersø et træf for hele landroverklubben men der mødte ikke
  mange op
 12. D. 17/5 Kullen tur hvor fire biler deltog
 13. D.25/5 Landsråd
 14. D.23/6 Midsommer Skt.Hans med bål fællessang og spisning
 15. 29-30/6 Klaus i skoven som vi plejer fint fremmøde
 16. Uge 30 LA Sydsjælland og Lolland-Falster
 17. D.23-24 og 25/8 sommertræf hos Nils og Susanne også her fint fremmøde
 18. D.7/9 Trial i grusgraven i Løgtved
 19. D.19/10 løvfaldstur ved Peter Jørgensen og Mads som var udlagt til Geo cast findning. 13 biler
  og 24 personer vi sluttede i Havnsø til spisning . klubben var vært .
 20. Halvvejs møde d. 3/11 i Nyborg mange gode dialoger men intet kan besluttes
 21. Klub aften her på Dønneland men ikke mange mødte op.
 22. Jule tur d.7/12 Høng station var møde sted. 14:49 afgang med røg og damp til Gørlev hvor der
  var muglighed for æbleskiver . vi kørte i egne biler til Urhøj hvor jule menuen var klar . pakke
  leg og kaffe.
  Igen et godt år for Landrover klubben set fra min side.
 23. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  Se vedlagt regnskab
  Godkendt
 24. Kassereren fremlægger budget for indeværende år.
  Beløbet er hævet til 20.000,- til medlemsaktiviteter
  Vedlagt budget
  Godkendt
 25. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
  -It-udvalg – Rene Davidoff 6283 og 9410 Morten Flittner,
  6366 Ane Grethe Lund står kun for udsendelse af mail.
  Biblioteket – Elsebeth Møller 1093, har opdateret biblioteket og lagt det i en dertil indrettet
  plastikkasse. Der har været 2 gange udlån i 2019
 26. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.
  De er kommet 2 dage for sent er der nogen der har indvendinger mod behandlingen.
  Ikke behandlet.
  10 a. Indkommende forslag fra medlemmer i Regionen.
  Ingen
 27. Valg af medlemmer til regionsledelsen.
  På valg er 6366 Kasser Jørgen Lund modtager genvalg.
  Valgt.
  På valg er 9410 Sekretær Morten Fliitner modtager genvalg.
  Valgt12. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en etårig periode.
  0005 Per Bærentsen
  1093 John Olsen
 28. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse til landsråd.
  6366 Jørgen Lund
  7827 Nils Marcussen
  Suppleanter
  Jonas Hansen 6365
  Jesper Larsen 8164
 29. Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktør.
  7827 Nils Marcussen
 30. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
  Telt – Jens Modin 1833– Genvalgt
  It udvalg – 8164 Jesper Larsen og 9410 Morten Flittner og Ane Grethe Lund 6366 genvalgt
  Friluftsrådet, 5555 Keld Harbo blev genvalgt
  Instruktører:
  4587 Peter Lund
  6365 Jonas Hansen
  6366 Jørgen Lund
  1833 Jens Modin
  0493 John Olsen
  0003 Peter Jørgensen
  7827 Nils Marcussen
 31. Valg af to regions revisorer og to suppleanter for en etårig periode.
  0003 Kirsten Nielsen
  0460 Erik Kehlet
  Suppleanter:
  0005 Ingrid Bærentsen
  6283 Rene Davidoff
 32. Eventuelt. : Landsformand ? Brian modtager genvalg og Jimmi Poulsen stiller op mod ham.
  Hvilken Weekend ture skal vi lave i 2020
  Ærø – Sverige – en dags tur Tyskland
  Regionalforsamlingen er afsluttet kl. 15,28Kalundborg den
  Dirigent: Regionsleder:
  6366 Jørgen Lund 1833 Jens Modin
  Sekretær: Bestyrelsesmedlem:
  9410 Morten Flittner 7827 Nils Marcussen
  Bestyrelsesmedlem: Kasser:
  0003 Peter Jørgensen 6366 Jørgen Lun
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Arrangement hos Nils og Susanne 8-9/5-2021

Udgivet i Afholdte arrangementer | Skriv en kommentar