Referat Regionsforsamling 2019

Regionalforsamling
Tilstede JReferat af regionalforsamling 9/2-2019 hos Jens Modin 1833, Dønneland 1, Kalundborg.
ørgen,Ane Grethe, Jens, Anette, Johnny, Mette, Niels, Susanne, Peter, Kirsten, John, Elsebeth, Per, Ingrid, Erik, Grethe-Lise, Jonas, Dorthe,  Morten og Kurt.

Valg af dirigent. Jørgen Lund er valgt til dirigent. Jørgen gjorde opmærksom på,at han som kasserer ikke kan være dirigent, men da Ingen andre ønskede hvervet tager Jørgen hvervet.
12 stemmeberettigede
Stemmeoptællere Per Bærentzen 0005 og Erik Kehlet 0460
Godkendelse af dagsorden. Tilføjelse , punkt 11 er udgået.
Godkendelse af referat fra sidste regionalforsamling, Godkendt.
Formandens beretning.Årets gang i land-rover klubben 2018

7/1 Nytårstur arrangeret af Jørgen og Ane Grethe, hvor vi kørte fra Bjergsted forsamlingshus til Loch Ness, Spangsbro, hvor vi spiste kage og fodre ænder.
11/3 Værkstedsdag på Dønneland. 
15/4 Trial i Igelsø, Galøvej. Tak til Peter Jørgensen
29/4 70 års ved Lillebroen i Middelfart.
27/5 Tur til Vrøj 20 biler delto.
Tak til Peter Jørgensen
3/6 Grønt bevis teori og praktik.
16/6 Klaus i skoven.
22/7 Region Nordvestsj. Tager til Bornholm til Landsarrangement 2018 
19/8 Greenlanningstur til Busmuseet, skælskør. Arrangører Bodil.
Tak for en god tur
31/8 weekendtur til Reersø hos Niels og Susanne. 
6/10 værkstedsdag på Dønneland. To biler på lift og tre i terræn 
Løvfaldstur d.27/10 med start på Røsnæs spidsen og slut på strandlyst med spisning og uddeling af pokalen til Jonny og mette 6694. I alt en god tur godt valgt men alt for lang 175 Km.
Trial d.27/11 i grusgraven ved Løgtved i alt 14 biler mødte op og ti biler var ude og kører ved bane skift kaffe og kage og til slut grill med tilbehør.
Jule turen d. 8/12  ved Morten Flittner.
Vi startede ved målhytten i store åmose og endte hos Anders Madsen.
Hvor vi sad i hans nye gildesal og spiste jule mad og pakke leg. En hyggelig dag –aften.

Endnu et godt år er gået og ser frem til et nyt LR år 

Mvh.
jens
Fremlæggelse af regnskab. Godkendt. Per Bærentzen 0005 spørger til vægtafgift på trailer, Jørgen fortæller at den ligger under øvrige udgifter.
Fremlæggelse af budget for 2019. Ønske fra sidste regionalforsamling, mere kaffe og kage, samt mad til regionalforsamling.
Orientering fra special udvalgene IT ved Morten 9410, Rene og Morten var hos Glad og fik lidt hjælp til hjemmesiden.  Elsebeth 1093 fortalte at biblioteket levede et stille liv i kasserne hjemme på loftet.
Forslag fra hovedbestyrelsen.         Forslag 1 vedr ændring af tidslinje vedr kontingent indbetaling : enstemmigt vedtaget. Regionalforsamling, forslag fra NVSJ , regionalforsamlingen skal afholdes i februar måned. Forslag 2, afstemning for Paul Sehesteds forslag. 9 imod, 3 blanke.  Forslag 3 , klubbutikken: livlig debat omkring tilskud på 10.000,- kr pr år fremadrettet. 10 imod , 2 blanke. Regional bestyrelsen fik mandat til forslag om engangsbeløb for at redde økonomi i klubbutikken. Til HB.     
Indkommende forslag fra medlemmerne. Forslag 1 fra Per Bærentzen 0005:vedr løvfaldsløb, de “gamle regler” er blevet fundet frem, det blev vedtaget at de stadig er gældende. Reglerne bliver lagt op på hjemmesiden.   Forslag 2 fra Jesper Larsen 8164: vedr regions klistermærker enstemmigt vedtaget.