Referat Regionalforsamling 2022

Dansk Landrover-Klub Region Nordvestsjælland.
Regionalforsamling d. 19/02-2022. Urhøj Campingplads. 4400 Kalundborg
Tilstede:
0005 Per og Ingrid, 9410 Morten, 6366 Jørgen og Ane Grethe, 6365 Jonas og Dorthe, 0003 Peter og,
7827 Nils og Susanne, 1833 Jens og Anette, 8164 Jesper, 4994 Vagn Z Nielsen, 10090 Emil Olsen,4587
Peter Lund Olsen,10121 Alan Mohr, 10083 Emil Rasmussen, o460 Erik og Grete Lise Kehlet, 9615 Alex
Fielskov,

 1. Vedr. valg af dirigent.
  Jørgen Lund valgt, på trods af at han, i sin egenskab af kasserer i bestyrelsen ikke må, men
  da der ikke var andre der stillede op til dirigentposten, blev han valgt.
 2. Godkendelse/optælling af stemmeberettigede.
  Grundet at medlemslisten ikke var ajourført af HB var vi ikke i stand til at se om folk havde
  betalt kontingent for 2022 og kun 3 kunne fremvise kvittering
  Forsamlingen blev enig om at vi måtte stole på at folk havde betalt til tiden.
  Stemme berettigede: 15 medlemsnumre

Ikke stemmeberettigede: 6

 1. Valg af stemmetællere.
  0005 Per Bærentsen
  0460 Erik Kehlet
 2. Godkendelse af dagsorden.
  JL oplyser at indkaldelsen var kommet i Oasen nr. 1-2022 og i kalenderen 28-12-21 samt
  den stod også på vores hjemme sidde og på facebooke.
  Godkendt.
 3. Godkendelse af referat fra sidste regionsforsamling.
  Referatet ligger i den sorte bjælke nederst på vores hjemmeside
  Referatet: Godkendt
 4. Regionsledelsens beretning v/ Jens Modin 1833.
  Året gang i Landrover klubben 2021.
  Januar og februar ingen arrangementer pga. Coronavirus
  14/3-21 Forårsmønstring af biler på Dønneland. Brunsviger og kaffe. Godt besøgt. Lidt kørsel blev det
  også til.
  28/3 Tulipan løb hver for sig ved Nils og Susanne. Start ved indkørslen til Urhøj Camping og sluttede
  med grill på Rørvej. Ca. 10 biler.
  7-9/5 Weekend hos Nils og Susanne til grill og hygge. Lørdag var der Gymkhana og en lille køretur til
  ishus. Lørdag var godt besøgt. Søndag pakke sammen dag og tak for denne gang.
  30/5 Teknik dag på Dønneland, intet fremmøde af interesserede. Kun bestyrelse og en fra reg. Øst
  mødte.

6/6 Regionsforsamling lidt sent pga. korona
18-21 /6 Midsommer træf i skoven hos Klaus. En meget varm sommerdag. fri kørsel i skoven. lørdag
aften helstegt gris som Jonas stod for. Tak for det kunne godt blive en tradition.ca. 25 til spisning
lørdag aften

23/6 Sct. Hans på Dønneland med bål og grill
24/7 Landsarrangement hos vestjyderne
Landsråd søndag d. 22/8 i Middelfart
23/9 besøg hos Glad foredrag om den ny Defender ved Jacob. Per fortalte om hans næsten 50 år med
Landrover og hvordan det hele begyndte.
23/10 Løvfaldsløb ved Susanne og Nils Marcussen. Et vel tilrettelagt løb med passende kilometer.
aftensmad i Nils`s værksted, ca. 15 personer
6/11 Tur til Møns klint ved Jesper og Marlene. Tre biler var af sted
20/11 skulle vi havde været på glatbane men ikke nok tilmelding
20/11 Trial i grusgraven ved Bregninge. Seks biler mødte op. Der blev bygget to baner som blev kørt
begge veje. Vi sluttede med grill
jule turen blev ikke til noget pga. Corona. Så den må vi have til gode

 1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  Se vedlagt regnskab
  Godkendt
 2. Kassereren fremlægger budget for indeværende år.
  Vedlagt budget
  Godkendt
 3. Orientering fra nedsatte specialudvalg.
  -It-udvalg: 8164 Jesper Larsen har overtaget efter 9410 Morten.
  Friluftsrådet: 7827 Nils gav en opdatering om hvad der foregik.
  .
  Biblioteket – Elsebeth Møller 1093, har opdateret biblioteket og lagt det i en dertil indrettet
  plastikkasse. Det har ikke været udlån i 2021
 4. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen.
  Ib Hammer Klubbutikken: Efter en længer snak var afstemningen
  10 imod
  2 for
  3 ved ikke
  Nye Vedtægter: De fremsendte vedtægter fra HB er fyldt med fejl.
  Efter en længer snak blev man enige om, at man ikke kunne behandle dem, da de
  vedtægter der var udsendt fra HB ikke var redigeret efter halvvejsmødet, ifølge dem der var
  derover samt der manglede hver anden side i vedtægterne, som var uddelt, så vi var nød til at
  give mandat til de 3 delegerede.
  10 a. Indkommende forslag fra medlemmer i Regionen.

Ingen

 1. Valg af medlemmer til regionsledelsen.

På valg er kasser 6366 Jørgen Lund modtager ikke genvalg.
Ny kasser 8164 Jesper Larsen
På valg er 9410 Morten Flittner modtager genvalg.

Valgt

 1. Valg af suppleanter til regionsledelsen for en etårig periode.
  0005 Per Bærentsen
  4994 Vagn Z. Nielsen
 2. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse til landsråd.
  8164 Jesper Larsen
  7827 Nils Marcussen
  Suppleanter til landsråd
  Jonas Hansen 6365
  Jørgen Lund 6366
 3. Godkendelse af regionsledelsens valg af chefinstruktør.
  9410 Morten Flittner
 4. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg.
  Telt – Jens Modin 1833– Genvalgt
  It-udvalg – 8164 Jesper Larsen – Genvalgt
  Friluftsrådet, 7827 Nils Marcussen – Genvalgt

Instruktører:
4587 Peter Lund
6365 Jonas Hansen
6366 Jørgen Lund
1833 Jens Modin
0493 John Olsen
0003 Peter Jørgensen
7827 Nils Marcussen

 1. Valg af to regions revisorer og to suppleanter for en etårig periode.
  0005 Ingrid Bærentzen
  0460 Erik Kehlet
  Suppleanter:
  4994 Vagn Z Nielsen
  6366 Jørgen Lund
 2. Eventuelt.:
  Regionalforsamlingen er afsluttet kl. 16,00

Kalundborg den 23-02-2022
Dirigent: Sekretær:
6366 Jørgen Lund 9410 Morten Flittner

Dette indlæg blev udgivet i Kommende arrangementer, Referat. Bogmærk permalinket.